<<   Previous Paintings (2) Next >>


Arizona
Arizona, oil on canvas, 36" x 36"